BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

3. Danh mục các hoạt động thường niên của Sở Tài chính được cập nhật trên Trang thông tin điện tử

Danh mục các hoạt động thường niên của Sở Tài chính được cập nhật trên Trang thông tin điện tử

Số

TT

Tên hoạt động

Phân công Phòng ban, đơn vị thực hiện

Tần suất

Ghi chú

I

Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn

 

 

 

1

Hội nghị giao dự toán NSNN hằng năm

Phòng QLNS

Năm

 

2

Công khai NSNN theo quy định của Luật NSNN

Phòng QLNS

Thực tế

*

3

Hội nghị cán bộ công chức viên chức

BCH Công đoàn

Năm

 

4

Hội nghị giao ban trong khối tài chính

Văn phòng Sở

Quý

 

5

Hội nghị sơ kết, tổng kết năm

Văn phòng Sở

Năm

 

6

Công tác cải cách hành chính (01 bài/năm)

Văn phòng Sở

Năm

*

7

Hoạt động tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn

Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì

Thực tế

 

8

Hoạt động đề tài khoa học, chương trình dự án, đấu thầu, ISO, TTHC và sáng kiến

Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì

Thực tế

 

9

Hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát và kiểm toán nhà nước

Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì

Thực tế

 

10

Hoạt động tiếp nhận, trả lời ý kiến chuyên mục hỏi – đáp pháp luật

Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì

Thực tế

 

11

Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn khác 

Phòng nghiệp vụ tham mưu, chủ trì

Thực tế

 

II

Hoạt động của lãnh đạo sở

 

 

 

1

Đăng ký Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

Văn phòng Sở

Tuần

 

2

Công tác theo dõi, phụ trách địa bàn cơ sở theo quy định

Phòng nghiệp vụ tham mưu (đi cùng)

Thực tế

 

3

Công tác kiểm tra, giám sát địa bàn cơ sở theo chuyên đề

Phòng nghiệp vụ tham mưu (đi cùng)

Thực tế

 

4

Hoạt động khác của lãnh đạo sở

Phòng nghiệp vụ tham mưu (đi cùng)

Thực tế

 

III

Hoạt động của Tổ chức Đảng, đoàn thể

 

 

 

1

Hoạt động của Đảng bộ Sở

Văn phòng Đảng ủy

Thực tế

 

2

Hoạt động của Chi bộ

BCH Chi ủy

Thực tế

 

3

Hoạt động của Công đoàn Sở

BCH Công đoàn

Thực tế

 

4

Hoạt động của Nữ công Sở

Ban nữ công

Thực tế

 

5

Hoạt động của Đoàn thanh niên Sở

BCH Đoàn TN

Thực tế

 

6

Hoạt động khác (bao gồm DQTV, PCCC, hiến máu nhân đạo...)

Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ

Thực tế

 

IV

Hoạt động phong trào

 

 

 

1

Hoạt động phong trào theo kế hoạch của cấp trên

Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ

Thực tế

 

2

Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ

Thực tế

 

3

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ

Thực tế

 

4

Hoạt động phong trào khác

Phòng NV, Đoàn thể được giao nhiệm vụ

Thực tế

 

V

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn

 

 

 

1

Đăng tải lại có chọn lọc các tin bài phục vụ công tác tuyên truyền từ các nguồn báo điện tử của Trung ương và Địa phương

Phòng Tin học và thống kê

Các Phòng NV khác

Thực tế

 

VI

Hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính

 

 

 

1

Hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ tài chính (niêm yết quy trình dịch vụ và thông tin tuyên truyền về tình hình hoạt động).

Trung tâm DVTC

Thực tế

 

VII

Hoạt động khác

 

 

 

1

Các hoạt động khác như tham quan học tập kinh nghiệm, làm việc với các Đoàn công tác của Trung ương, các Tỉnh và các ban ngành tại địa phương.

Theo phân công của LĐS và Ban biên tập

Thực tế

 

Ghi chú: Cột ghi chú đánh dấu sao (*) là yêu cầu bắt buộc để tính điểm các chỉ số theo quy định.