DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH

1. Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính Hà Giang (Mức độ 4 - gồm có 01 DVC) thuộc phần mềm của Bộ Tài chính

1. Địa chỉ truy cập dịch vụ https://mstt.mof.gov.vn

(Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Firefox, Chrome, IE..)

Ghi chú: Đây là kết nối dạng security nên người sử dụng cần mở chứng thực trên trình duyệt để truy cập được ứng dụng.

Ảnh mô tả: Giao diện hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách


2. Văn bản hướng dẫn thực hiện ( số 338/STC-TH ngày 14/3/2016 của Sở Tài chính Hà Giang) - file dpf tải về.

3. Hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp vướng mắc

- Phòng Tin học và thống kê. ĐT 0219.3862490

- Trong trường hợp hướng dẫn thao tác phần mềm: Khách hàng cần cài đặt Teamvie trên máy tính