THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

 

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ GIANG

Cơ quan chủ quản: Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Số 6, đường Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại 0219.3866385, Fax 0219.3867254 Email: stchagiang@mof.gov.vn