Ứng dụng Quản lý và điều hành Ứng dụng Quản lý và điều hành

4. Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Giang (hộp thư công vụ)

http://mail.hagiang.gov.vn (mở ứng dụng)