PHẦN MỀM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

2. Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS (Bộ Tài chính)

Thông tin sản phẩm

Với mong muốn tạo lập một hệ thống phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp được triển khai áp dụng chung, thống nhất cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước…, đồng thời đáp ứng theo Quyết định 19/2006/QĐ–BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc "Ban hành chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp", Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính đã nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin mới nhất để xây dựng nên phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS 2015.

 

Đơn vị cung cấp, triển khai phần mềm (xem chi tiết)

(Địa chỉ website http://tinhocbotaichinh.vn)

 

Đơn vị hỗ trợ tại tỉnh: Phòng Tin học và thống kê - Sở Tài chính Hà Giang