Thông báo Thông báo

Thông báo đấu giá tài sản

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; dịa chỉ đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02139.864.603 - 0913.277.889 tổ chức đấu giá 06 lô tài sản của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang - Địa chỉ: phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. tỉnh Hà Giang. Cụ thể: 

Xe ô tô đã qua sử dụng; số lượng 06 xe. được chia thành 06 lô tài sản từ lô số 01 đến lô số 06. Chi tiết cụ thể các lô tài sản có phụ lục kèm theo

file pdf Thông báo và phụ lục kèm theo:

Thông báo đấu giá tài sản và phụ lục kèm theo.pdf