Lịch sử Ngành Tài chính Lịch sử Ngành Tài chính

1.2. Hoạt động của Hội hưu trí Ngành Tài chính tỉnh Hà Giang

1. Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành tài chính nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018

Ảnh chụp: Ngày 02/02/2018 tại Hội trường B - Sở Tài chính Hà Giang.

Bài viết có liên quan kèm theo (xem và tải về)