1. Lĩnh vực Giá 1. Lĩnh vực Giá

Công bố liên sở Mức giá một số vật tư, VLXD quý I năm 2021 tại trung tâm thành phố và các trung tâm huyện, tỉnh Hà Giang

Tải File PDF đính kèm: (giá một số vật tư, VLXD quý I năm 2021)