Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng 9/12, ngay sau bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo Kỳ họp của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Báo cáo đã khẳng định sự quyết liệt, toàn diện, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự linh hoạt, sáng tạo,  quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế của tỉnh cơ bản phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được nâng lên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cơ bản hoàn thành . Với những nỗ lực đó, tỉnh Hà Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh 12 kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó,        

Thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra, đạt trên 2.205 tỷ đồng, tăng 6,0% so với năm 2018.

Nông nghiệp đã tạo ra các sản phẩm có thế mạnh, đã được khẳng định và có thị trường tiêu thụ ổn định, đã đưa sản phẩm cam Hà Giang vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Vinmart; Tỉnh đã có 03 sản phẩm từ cây Trà Shan Tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh đạt giải cao tại cuộc thi Quốc tế lần thứ nhất Chè thế giới năm 2019 tổ chức tại Pháp. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 7.260 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực có hạt thu hoạch năm 2019 đạt 406.251,6 tấn, tăng 0,2% so với kế hoạch; g iá trị thu hoạch/ha đất canh tác cây hàng năm đạt 45,43 triệu đồng, tăng 2,3% so với năm 2018.

Công tác xây dựng nông thôn mới, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành, công nhận 05 xã đạt chuẩn NTM (nâng số xã đạt chuẩn NTM là 38 xã) và Thành phố Hà Giang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Công tác quy tụ dân cư được tập trung triển khai quyết liệt, đã di chuyển được 3.269 hộ /3.269 hộ , hoàn thành mục tiêu và về đích trước Đại hội 01 năm.

Lĩnh vực khoa học công nghệ, đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Hiện đã có 03 doanh nghiệp khoa học công nghệ được thành lập và hoạt động hiệu quả. Hoàn thiện và khánh thành 03 dự án cấp nước không dùng điện tại huyện Đồng Văn, là bước đột phá về công nghệ khai thác, cấp nước sinh hoạt bền vững trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở hoàn thành được hơn 1.000 nhà .

Về đầu tư công, đã giải quyết tốt nợ đọng xây dựng cơ bản; tiến độ, chất lượng xây dựng cơ bản được nâng cao. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn phi chính phủ, vốn ODA,.. được bố trí cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quan trọng, đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Công tác thu hút đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực, đã thu hút được các tập đoàn lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh, như: Tập đoàn TH, Vingroup và tập đoàn FLC, tạo đà tiên phong thúc đẩy các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch được tập trung đẩy mạnh, có nhiều khởi sắc ; triển khai các lễ hội du lịch được thực hiện bài bản , gắn với tổ chức thành công các sự kiện lớn như: Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch "Hà Giang - Di sản và hoa" tại Khánh Hòa; Hội thảo liên kết vùng trong chiến lược thúc đẩy kinh tế du lịch tỉnh Hà Giang và các tỉnh Đông - Tây Bắc; Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Hà Giang năm 2019 tại Hà Nội; Hội nghị du lịch và dược liệu tỉnh Hà Giang; 100 năm Lễ hội Chợ tình Khâu Vai gắn với công bố Bằng công nhận tái thẩm định tư cách thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ II; Tuần văn hóa du lịch "Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì"; Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V …

Chất lượng cải cách TTHC và tinh thần phục vụ của cơ quan nhà nước được nâng cao, tạo sự tin tưởng cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch . Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn tại Trung tâm Hành chính công chiếm trên 97%. Hệ thống họp trực tuyến được kết nối liên thông 4 cấp (Trung ương-tỉnh-huyện-xã). Đã kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, thuộc diện quy hoạch làm lãnh đạo của các sở, ngành làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, qua đó chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính từng bước nâng cao.

Công tác đối ngoại đã đi vào chiều sâu, đã ký mới 04 thỏa thuận với các địa phương, tổ chức quốc tế. Đã thúc đẩy và thiết lập quan hệ với 01 địa phương ở Hàn Quốc; duy trì hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Công tác quốc phòng địa phương được củng cố; Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang (3 cấp) và diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Xuyên, Đồng Văn đạt kết quả xuất sắc; các công trình quốc phòng được quan tâm đầu tư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bức tranh KT-XH của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sản phẩm chủ lực của tỉnh mới ở thị trường trong nước, chưa có nhiều sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, số lượng, khối lượng sản phẩm ít; Kết cấu và chất lượng hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; Tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm …

Trên cơ sở kết quả tích cực của năm 2019, xác định, năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Với quan điểm sẽ tiếp tục phấu đấu hoàn thành và hoàn thành cao hơn nữa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả giai đoạn. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 07%. Đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đ ẩy mạnh cải cách hành chính , xây dựng bộ máy liêm chính hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp; chủ quyền quốc gia được giữ vững, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định . Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH … Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, tuy nhiên chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để khắc phục. Đồng chí cho rằng, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Đề nghị HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được trong phát triển KT - XH năm 2019, nhất là các chỉ tiêu về KT - XH để từ đó có quyết nghị về nhiệm vụ phát triển KT - XH  năm 2020, với các mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng phấn đấu cao hơn, gắn với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính đột phá để hoàn thành nhiệm vụ đề ra; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT - XH, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân, thu hút đầu tư các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Tiếp tục đổi mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thực hiện đầu tư công và giải ngân các dự án theo kế hoạch; quyết liệt trong giải phóng mặt bằng đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; thực hiện có hiệu quả xây dựng NTM gắn với đô thị thông minh, chỉnh trang đô thị. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; Tập trung phát triển du lịch, đa dạng các loại hình du lịch, thu hút nhiều khách lưu trú dài ngày tại tỉnh; Phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa xã hội; khoa học công nghệ; quan tâm xã hội hóa giáo dục, y tế; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công và công tác an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai; tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, tài chính, ngân sách; phấn đấu tăng thu ngân sách, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; Đ ẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính, vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh gọn, hiệu quả; tăng cường phân cấp với kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh cải cách Tư pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; Phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; chất lượng giám sát, tiếp túc cử tri, thẩm định các Tờ trình, báo cáo, chất vấn, trả lời chất vấn và quyết nghị các nội dung tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ thảo luận xem xét nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét các mục tiêu, chỉ tiêu gắn với các nhiệm vụ giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả.

Theo Chương trình Kỳ họp, trong Phiên họp sáng nay, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng ngân sách dự phòng năm 2019, giải pháp thực hiện năm 2020; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII; Kết quả Kỳ họp thứ   Tám, Quốc hội khóa XIV…

Chiều nay 9/12, K ỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục làm việc với các nội dung theo chương trình.

Cổng Thông tin điện tử (CTTĐT) tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật Thông tin về Kỳ họp./.

Nguồn: Cổng TTĐT Hà Giang         

Tác giả: Hồng Minh - Nguyễn Đoan

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường