Tin văn hóa - xã hội Tin văn hóa - xã hội

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm lỳ 2016-2021

CTTĐT - Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng ngày 11/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành phiên làm việc cuối cùng để biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành Phiên họp. Dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Giang cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Toàn cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong phiên làm việc cuối của Kỳ họp, trên cơ sở thảo luận tập trung, dân chủ, xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết trên ứng dụng thiết bị máy tính bảng, nhất trí thông qua 21 Nghị quyết điều chỉnh các lĩnh vực về kinh tế, xã hội và các nội dung khác theo chương trình kỳ họp: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh năm 2020; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2024; Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020; Nghị quyết về việc bãi bỏ một số NQ của HĐND tỉnh; Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh năm 2020; Nghị quyết quy định về hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh... và nhiều Nghị quyết quan trọng khác.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc thành công, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, với tinh thần đổi mới, sáng tạo tiếp tục được thể hiện rõ tại Kỳ họp. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để nền kinh tế của tỉnh cơ bản phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh cơ bản hoàn thành. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra nhiều cam kết để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong các lĩnh vực phụ trách của các thành viên UBND tỉnh trong phiên chất vấn. Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cho rằng kết quả của Kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 – 2021, tạo nền tảng vững chắc để địa phương hoạch định kế hoạch phát triển trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh vừa được thông qua; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Tác giả: Nguyễn Đoan   

 

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường