Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Khối tài chính, kinh tế tổng hợp: Triển khai kế hoạch năm 2020

CTTĐT - Sáng 28/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 các đơn vị thuộc Khối tài chính, kinh tế tổng hợp. Tham dự Hội nghị có tập thể Ban lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ thuộc Khối tài chính, kinh tế tổng hợp; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh .

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019 là năm "nước rút", thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT - XH   5 năm, giai đoạn 2015 - 2020; mặc dù trong bối cảnh cả nước cũng như của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đơn vị trong Khối tài chính, kinh tế tổng hợp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương; quản lý vốn đầu tư công, vận động, thu hút vốn nước ngoài, vốn đầu tư xã hội; công tác tín dụng, thống kê… Do đó, các mục tiêu, chỉ tiêu KT - XH cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tính đến 25/12/2019: 15.233 tỷ đồng; ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2019 đạt 2.229 tỷ đồng = 116,9% dự toán TW giao và bằng 101,3% dự toán tỉnh giao, dự kiến thực hiện vượt so với nhiệm vụ giao thu 29 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 69% kế hoạch; chi thường xuyên ước cả năm đạt 99,6%; chi dự phòng ngân sách đạt 100%.

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 98 dự án, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho 18 dự án đủ điều kiện; quản lý, sử dụng có hiệu quả 24 chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi. Hiện đang vận động, thu hút 05 chương trình dự án, với tổng vốn nước ngoài gần 2.000 tỷ đồng; quản lý 31 chương trình/dự án, khoản viện trợ NGO; 07 dự án đầu tư nước ngoài FDI. Đặc biệt, trong năm đã thu hút được các Tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh, như: Tập đoàn TH, Vingroup, FLC…; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 35 dự án với tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng.

Về công tác tín dụng: Nguồn vốn huy động tại địa phương tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng đầu tư tín dụng tăng 12,5%. Vượt kế hoạch giao năm 2019 12%. Công tác thống kê, triển khai thực hiện đúng kế hoạch các cuộc điều tra thống kê trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, triển khai áp dụng CAPI đối với 100% phiếu điều tra được Ban Chỉ đạo TW đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính và tài chính công, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 17 thủ tục, mức độ 4 - 02 thủ tục; cấp 550 mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trên dịch vụ công mức độ 4 đạt 65%. Đã triển khai phần mềm quản lý kho dữ liệu NSNN, thống kê tài chính, báo cáo tài chính nhà nước phục vụ công tác quản lý NSNN…

Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến thảo luận và làm rõ một số vấn đề đại biểu tại Hội nghị quan tâm.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất với kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị Khối tài chính, kinh tế tổng hợp năm 2019; tập trung thảo làm rõ một số khó khăn, tồn tại nguyên nhân như: Thu ngân sách trên địa bàn mặc dù ước thực hiện vượt kế hoạch tỉnh giao, xong có 03 địa bàn không đạt tỉnh giao thu; việc triển khai các dự án thu hút đầu tư còn gặp khó khăn về TTHC, đất đai…; kết quả giải ngân một số nguồn vốn còn chậm…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các ngành thuộc Khối tài chính, kinh tế tổng hợp năm 2019, kết quả đạt được đã đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các ngành thuộc Khối trong năm 2019 cần tập trung tháo gỡ, khắc phục.

Để hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi kế hoạch của từng đơn vị Khối tài chính, kinh tế tổng hợp năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đơn vị thuộc Khối, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ giao, tập trung, quyết tâm, quyết liệt, tăng cường công tác phối kết hợp giữa các ngành trong Khối, tập trung nâng cao chất lượng công vụ, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020 và Kế hoạch phát triển KT - XH   5 năm, giai đoạn 2015 - 2020 Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong đó, cần duy trì tổ chức có hiệu quả Hội nghị giao ban Khối để nắm bắt thông tin, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có chỉ đạo phù hợp; các ngành Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, tiến hành đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác khóa sổ thu, chi ngân sách năm 2019. Ngành Ngân hàng cần công khai, minh bạch thủ tục hành chính cho vay vốn trên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của ngành, Trang TTĐT của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn. Yêu cầu các Ban quản lý của tỉnh cần quan tâm đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn, chất lượng hồ sơ dự thầu, đấu thầu; chất lượng xây dựng công trình; tiến hành rà soát, thanh quyết toán đối với những công trình nghiệm thu hoàn thành theo quy định. Ngành Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì cùng các ngành, đơn vị liên quan, tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục các công trình đầu tư XDCB trên địa bàn, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh để có chỉ đạo thực hiện phù hợp, đảm bảo đúng qui định. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành trong Khối tài chính, kinh tế tổng hợp cũng cấn rà soát lại các cơ chế chính sách thuộc ngành trong Khối để đảm bảo cân đối nguồn lực phù hợp, đảm bảo đúng Luật Ngân sách…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam,, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, trao Huân chương lao động hạng Ba cho ông Hoàng Văn Hạ - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 - 2017.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho ông Hoàng Văn Hạ - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 - 2017 góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ Quốc; Trao Bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 - 2017.

Nguồn: Cổng TTĐT Hà Giang

Tác giả: Hồng Minh      


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường