Hoạt động Đảng,Đoàn thể Hoạt động Đảng,Đoàn thể

Đại hội Chi bộ I, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 30/9/2019 về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025; chiều ngày 02/3/2020, tại Hội trường Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ I nhiệm kỳ 2020-2022 (Chi bộ I gồm 03 phòng nghiệp vụ: Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; Phòng Tin học và Thống kê với 16 đảng viên chính thức). Tham dự đại hội có đồng chí Phùng Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính cùng toàn thể 16 đảng viên trong chi bộ I.

Đ/c Phan Điểm Bích – Bí thư Chi bộ I nhiệm kỳ 2017-2020 thông qua báo cáo chính trị.

Tại Đại hội, đ/c Phan Điểm Bích thay mặt Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo chính trị đại hội, trong đó đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ Sở cùng với sự cố gắng nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ và Ban chi ủy, Chi bộ I đã phối hợp chặt chẽ với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cùng các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng bộ sở hoàn thành tốt những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực do 03 phòng nghiệp vụ thuộc Chi bộ quản lý; lãnh đạo thực hiện đạt 100% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch giao và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính - NSNN và tin học thống kê trên địa bàn.

Đ/c Phùng Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại đại hôi.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Phùng Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận các kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020; đồng thời định hướng cho chi bộ một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022.  

Cũng tại đại hội, các đảng viên thuộc Chi I đã tham gia ý kiến, thảo luận báo cáo, thể hiện tính đảng và tinh thần chiến đấu của đảng viên thuộc Chi bộ. Sau khi thông qua Đề án nhân sự chi bộ I nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tổ chức bầu cử theo đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy khóa mới và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Phan Điểm Bích - Bí thư, đồng chí Mai Thị Thúy Phương - Phó Bí thư, đồng chí Ngô Bá Đủ - chi ủy viên.

Ban chi ủy chi bộ I nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt tại đại hôi.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ I nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ I hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tin bài: Nguyễn Thái Mẫn – Phòng Tin học và Thống kê


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường