Hoạt động Đảng,Đoàn thể Hoạt động Đảng,Đoàn thể

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng 26/3/2024, tại Sở Tài chính tổ chức Lễ phát động rèn luyện thể dục thể thao chạy việt dã trong công chức viên chức của Sở Tài chính gắn với tháng hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) cho mọi người; ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Sở Tài chính về lãnh đạo phong trào thể dục thể thao đối với CC,VC,NLĐ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính và Kế hoạch số 08 ngày 20/3/2024 của Công đoàn Sở Tài chính về việc Tập luyện bộ môn chạy việt dã trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

Sáng ngày 26/3/2024 Sở Tài chính tổ chức Lễ phát động hoạt động tập luyện bộ môn chạy việt dã trong CC, VC, NLĐ thuộc Sở Tài chính để  hưởng ứng "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2024  nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đồng thời  kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh -  Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài chính; đồng chí Phạm Kiều Vân – UV BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài chính

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh -  Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài chính chụp ảnh cùng toàn thể CC,VC,NLĐ Sở Tài chính tại buỗi lễ phát động

Tại lễ phát động đồng chí Hoàng Anh Đức – UV BCH Công đoàn Sở Tài chính đã đọc lời phát động khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện TDTT nâng cao thể chất, sức khỏe, tầm vóc. Đây là nền tảng quan trọng để Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic, chạy việt dã và thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, đáp ứng yêu cầu mới. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn thể CC,VC,NLĐ về vai trò của tập luyện thể dục thể thao với việc tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy lùi tệ nạn, xây dựng lối sống, môi trường lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực thi công vụ.

Đồng chí Phạm Kiều Vân - Phó Giám đốc sở Tài chính chụp ảnh cùng các đồng chí nữ đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tại buỗi lễ phát động

Việc tổ chức tập luyện chạy việt dã trong CC,VC,NLĐ thuộc Sở Tài chính sẽ là sự kiện được duy trì thường xuyên hàng tuần. Với tinh thần quyết tâm theo khẩu hiệu "rèn luyện thể dục thể thao – khỏe" ngay sau lễ phát động,  đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh -  Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài chính cùng toàn thể CC,VC,NLĐ Sở Tài chính đã thực hiện luyện tập chạy việt dã tại khu vực sân quảng trường 26.3 thành phố Hà Giang.

Tin bài: Anh Đức – Phòng QL Giá – Công sản

 

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường