Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Hội nghị Trực tuyến Sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 15/7/2020, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu sở Tài chính. Dự hội nghị có các đồng chí phó giám đốc sở Tài chính, các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính; Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và toàn thể cán bộ CCVC của các Phòng Tài chính - Kế hoạch tại 11 điểm cầu tại các huyện và thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội Nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ tài chính – ngân sách được triển khai trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước cũng như trong tỉnh có nhiều biến động lớn do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực của tỉnh. Cùng với đó, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện tốt dự toán thu chi ngân sách. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa đạt 953 tỷ đồng = 50,2% kế hoạch TW giao và bằng 38,1% kế hoạch tỉnh giao, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa 833 tỷ đồng đạt 48,4% kế hoạch TW giao và 37,6% kế hoạch tỉnh giao, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019 (tỷ lệ tăng thu và số thu so với cùng kỳ cao nhất trong giai đoạn 2017-2020)…. Chi ngân sách địa phương đảm bảo cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Đáp ứng kịp thời phòng chống dịch bệnh và hộ trợ người dân khó khăn theo nghị quyết 42 của Chính phủ đúng người, đúng đối tượng. Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn…

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2020, Hội nghị đã đề ra giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSĐP 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Phương án số 20/PA-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh, về điều hành các nhiệm vụ phát triển KT-XH 07 tháng cuối năm 2020, trong đó:  Chủ động trong điều hành ngân sách, thực hiện rà soát, sắp xếp, cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn lực đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp giảm thu, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Đảm bảo cân đối hụt thu ngân sách tại một số địa bàn do không bù trừ được giữa địa bàn tăng và giảm thu; Sử dụng số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2020 sang đảm bảo nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kịp thời điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các CTMTQG, CTMT giao cho các đơn vị và các huyện, thành phố trong hợp không thực hiện hết dự toán tỉnh giao.

Tiếp tục tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Thẩm định phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập để ban hành Quyết định phân loại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2023; Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu được TW phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; Xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 báo cáo TW và trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công.

Hội nghị đã được nghe nhưng kết quả đạt được của các Phòng Tài chính kế hoạch tại 11 huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chung của ngành trong công tác tài chính tại địa phương, Cũng tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Giám đốc sở tài chính và các đồng chí lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở đã trả lời và giải đáp những vướng mắc mà các Phòng tài chính - Kế hoạch đã nêu ra tại Hội nghị.

Ý kiến, kiến nghị của các Phòng TC – KH huyện, thành phố.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh trong điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 phải thực hiện theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, bám sát thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và phương án số 20/PA-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh, về điều hành các nhiệm vụ phát triển KT-XH 07 tháng cuối năm; Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành đấu giá đất và tài sản gắn liền trên đất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách phải có trao đổi những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ xử lý những tồn tại và khó khăn. Đồng chí đã nêu những nhiệm vụ và giải pháp chung của ngành Tài chính trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời đề nghị CCVC toàn ngành Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 được Bộ Tài chính, tỉnh Ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

Tin bài: Nguyễn Thái Mẫn Phòng Tin học - Thống kê

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường