Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Sở Tài chính tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 và tổng kết cơ quan năm 2023

     Thực hiện Văn bản số 46/CĐVC ngày 18/12/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2024. Được sự nhất trí của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, chiều ngày 02/01/2024, Sở Tài chính long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) năm 2024 gắn với tổng kết cơ quan Sở Tài chính. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài chính.

     Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Phạm Kiều Vân, Phó Giám đốc Sở, Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Mạnh Tuyên - Phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo kết quả công tác Tài chính -  Ngân sách năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; nghe đồng chí chủ tịch công đoàn Vũ Bá Việt thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC về quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; đồng chí Trần Trung Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023.

Ảnh: Đồng chí Bùi Mạnh Tuyên, Phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo kết quả công tác Tài chính -  Ngân sách năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

     Sau khi nghe các báo cáo trình bày trước Hội nghị, đại diện các phòng, tổ công đoàn trực thuộc đã có ý kiến tham luận về các vấn đề chuyên môn, công tác phối hợp giữa công đoàn và thủ trưởng cơ quan như: Tham luận về Công tác phối hợp thu tiền sử dụng đất; Công tác nâng cao chất lượng thẩm định dự toán kinh phí; Nâng cao công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn; Vai trò Công đoàn trong việc đẩy mạnh các phong trào thể thao, văn nghệ, thiện nguyện; tham gia ý kiến vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024... Các ý kiến tham luận tại Hội nghị được Đoàn chủ tịch ghi nhận và đưa vào Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2024 để tiếp tục triển khai thực hiện.

     Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí đề nghị CBCC Sở Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, nội quy, Quy chế làm việc của ngành, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực thi công vụ; tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức đảm bảo chuyên sâu, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức…; tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao cho ngành.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 03 đồng chí gồm: Đồng chí Vàng Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Quản lý giá, công sản; Đồng chí Phạm Thị Thuận - Thanh tra viên; Đồng chí Nguyễn Văn Quang - chuyên viên phòng Tài chính HCSN.

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025

     Tại Hội nghị thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính đồng chí Bùi Mạnh Tuyên, Phó Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2024. Thể hiện quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm 2024, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, đồng chí Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

     Kết thúc Hội nghị đoàn thư ký đã thông qua Nghị quyết Hội nghị và lấy ý kiến biểu quyết với sự đồng thuận của 100% đại biểu dự Hội nghị. Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trong năm 2024.

Ảnh: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm 2024

* Về công tác thi đua khen thưởng

     Trong những năm qua, tập thể cán bộ, công chức Sở Tài chính đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất xắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được cấp trên ghi nhận. Tại Hội nghị thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính đã trao tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích năm 2022 và năm 2023.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Sở trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022 cho phòng Tài chính Đầu tư

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Sở trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020-2022

Ảnh: Tặng thưởng huân chương vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang

Ảnh: Tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện: Hán Duy Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường