Thông báo Thông báo

Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường