Thông báo Thông báo

Thông báo số 23/TB-HĐĐGTSTTTHS ngày 18/01/2024 về việc công khai thông tin về thuê đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá trị tài sản trong tố tụng hình sự của các gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang mua sắm (Đợt 2)

Thông báo số 23/TB-HĐĐGTSTTTHS ngày 18/01/2024 về việc công khai thông tin về thuê đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá trị tài sản trong tố tụng hình sự của các gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang mua sắm (Đợt 2) - (tải về file PDF) ; (Biểu kèm theo)

Vũ Thế Anh - Sở Tài chính


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường