Tin trong nước Tin trong nước

Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2014

CTTĐT - Trong 2 ngày 23 - 24/12/2013, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Dự phiên họp tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành

Các đồng chí lãnh đạo đầu cầu tỉnh Hà Giang dự phiên họp

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2013 có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi phát triển của nền kinh tế; khó khăn trong sản xuất kinh doanh được tháo gỡ, nợ xấu từng bước được xử lý, an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Kết quả, năm 2013, thị trường trong nước cơ bản ổn định, mạng lưới lưu thông hàng hóa tiếp tục phát triển, công tác chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, đầu cơ, trốn thuế đạt được nhiều kết quả, góp phần chủ yếu  kiềm chế tăng tốc độ giá tiêu dùng; Trong chính sách tiền tệ và tài khóa đã được điều hành chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt phù hợp với diễn biến của kinh tế vĩ mô, qua đó vừa tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát. Tính đến 25/11/2013, dư nợ tín dụng ước tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2012, huy động vốn tăng trên 15%, tổng phương diện thanh toán tăng 13,6%... thị trường ngoại tệ và tỷ giá ngoại tệ cơ bản ổn định, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện, dự trữ ngoại hối cao hơn khá nhiều so với đầu năm. Công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước được tăng cường, nợ đọng thuế được tập trung xử lý, đảm bảo tăng thu, chống thất thu, tiết kiệm những khoản chi; trong lĩnh vực đầu tư công tiếp tục được tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng, nợ đọng cơ bản được hạn chế và từng bước xử lý, thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp FDI và vốn hỗ trợ phát triển ODA đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính chung 11 tháng đầu năm 2013, FDI thực hiện ước đạt 10,55 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2012, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi ước đạt trên 4 tỷ triệu USD tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2012; về sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực và ghi nhận sự phục hồi đáng kể của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng qua từng quý và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước; Công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân; chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện, công tác đào tạo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động tiếp tục được chú trọng; Công tác ngoại giao được tăng cường. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được chú trọng đầu tư, bảo đảm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ….

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Theo đó có 9 mục tiêu chủ yếu được đề ra trong năm 2014 đó là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Sử dụng hợp lý có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội. /.

 Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang.


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường