Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Triển khai khảo sát, thu thập thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán nhà nước tại tỉnh Hà Giang

CTTĐT - Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-KTNN ngày 28/11/2018 về kế hoạch kiểm toán năm 2019, sáng ngày 25/6/2019, Kiểm toán nhà nước - Khu vực VII đã họp để công bố Quyết định triển khai khảo sát, thu thập thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Hà Giang. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Chí, Phó kiểm toán trưởng, kiểm toán nhà nước Khu vực VII; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Thay mặt đoàn kiểm toán nhà nước khu vực VII, đồng chí Nguyễn Khắc Chí, Phó kiểm toán trưởng khẳng định, đây là cuộc kiểm toán có quy mô lớn với 4 chuyên đề được thực hiện cho hơn 20 đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể, trong 03 ngày (từ 25/6 đến 28/6/2019), kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán về tình hình tài chính, ngân sách của tỉnh năm 2018; Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập giai đoạn 2016 - 2018; việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT giai đoạn 2014 - 2018; việc quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan; giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Đồng thời, quán triệt các đơn vị cần thẳng thắn, quyết liệt phối hợp tốt với kiểm toán nhà nước khu vực VII thực hiện kiểm toán các nội dung đoàn yêu cầu. Tỉnh cũng cam kết sẽ đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết trong thời gian đoàn làm việc tại tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường