Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Sở Tài chính Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định bảng giá đất định kỳ 05 năm (giai đoạn 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2019, tại hội trường Sở Tài chính Hà Giang, đồng chí Hà Việt Hưng, Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm định dự thảo bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024.

Đồng chí Hà Việt Hưng, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh cùng lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung thẩm định dự thảo bảng giá đất gồm: xác định loại xã, đô thị, khu vực, vị trí đất; việc áp dụng nguyên tắc định giá đất; phương pháp định giá đất; sự phù hợp của dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất; nội dung đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai… trong xây dựng theo quy định của Luật Đất đai. 

Đồng chí: Hoàng Văn Nhu,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thông qua báo cáo giải trình xây dựng bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024

Cuộc họp cũng đã xem xét sự phù hợp của dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất do Chính phủ quy định, kết quả điều tra giá đất thị trường, chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh và thẩm định chi tiết bảng giá đất của các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các huyện, thành phố giải trình, làm rõ việc tăng giá đất tại các vị trí và trong một khu vực có nhiều mức giá khác nhau… Đây là nội dung quan trọng vì việc điều chỉnh tăng giá đất trong bảng giá đất mới giai đoạn 2020-2024 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất cũng như việc thực hiện hỗ trợ các dự án khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Việt Hưng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực BCĐ xây dựng bảng giá đất) rà soát lại toàn bộ số liệu, phối hợp với Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định và xây dựng báo cáo giải trình tổng hợp chung đối với các huyện, thành phố về bảng giá đất mới để phục vụ phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh sắp tới theo đúng quy định, trình tự.

Cùng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và UBND các huyện, thành từ ngày 13/11/2019 để lấy ý kiến tham gia của người dân.

Tin bài: Vàng Ngọc Hà - Phòng Quản lý Giá Công sản

 

 

 

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường