Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2020

CTTĐT - Chiều ngày 25/6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xem xét các dự thảo báo cáo, dự thảo kế hoạch, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Đề cương của các sở, ban, ngành sẽ trình tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh…

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai phức tạp, xảy ra với tần suất lớn đã gây thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thủy điện trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện khó khăn đó, UBND tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể trong triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục triển khai đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân đã dần ổn định trở lại.

Theo số liệu báo cáo cho thấy, tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn nhiều so với cùng kỳ, cũng như so với nhiều năm trở lại đây và thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh) 6 tháng đầu năm ước đạt 0,43% (thấp hơn mức tăng 5,03% của cùng kỳ 2019 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 7,0% của cả năm 2020 theo kế hoạch), trong đó: Nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,47%, công nghiệp và xây dựng giảm 3,38%, dịch vụ tăng 1,38%. Tổng sản phẩm theo giá thực tế ước đạt 10.707,8 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục gặp nhiều khó khăn do áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện chở hàng xuất nhập cảnh, tốc độ thông quan hàng hóa kéo dài hơn bình thường. Việc triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa đạt đến tiến độ theo kế hoạch.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền phát biểu ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh.

Trong lĩnh vực lao động và giải quyết việc làm, 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 10.243 người, trong đó: Tại địa phương là 5.497 lao động, đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động là 4.746 lao động. Trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đã ban hành Quyết định phê duyệt cho 390.199 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với tổng kinh phí hỗ trợ 310,07 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở theo kế hoạch. Tính đến ngày 19/6/2020, các tổ chức, cá nhân cam kết và hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình với tổng số tiền trên 223 tỷ đồng, trong đó đã tiếp nhận kinh phí với số tiền trên 137 tỷ đồng, đến nay toàn tỉnh đã có 3.002 hộ gia đình đã triển khai xây dựng nhà ở và có 2.369 hộ đã hoàn thành.

Về lĩnh vực hoạt động du lịch, lượng khách và doanh thu du lịch sụt giảm mạnh. Tình trạng hủy tour, hủy dịch vụ của khách diễn ra ồ ạt khiến doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại nặng do phải đặt cọc và thanh toán trước các dịch vụ. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp nhiều khó khăn, phải tạm dừng hoặc chấm dứt kinh doanh; cắt giảm hoặc cho nhân viên nghỉ không lương để giảm thiểu tối đa chi phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2020.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục quán triệt và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh với quyết tâm không điều chỉnh các chỉ tiêu KT-XH năm 2020; đồng thời xác định những ngành, lĩnh vực kết quả đạt thấp để tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đặc biệt là đảm bảo tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước, tổng mức đầu tư toàn xã hội, thu hút khách du lịch, xây dựng nông thôn mới và giải ngân 100% kế hoạch vốn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung toàn lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung điều hành linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; tổ chức sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm để đánh giá, rút kinh nghiệm, dự kiến kết quả đạt được cả năm, chuẩn bị tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh để phát triển các sản phẩm đặc trưng; xây dựng phương án sắp xếp lại Trung tâm giống cây trồng Đạo Đức; Sở Công thương tổ chức hội đàm định kỳ với Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây và Cục Thương vụ Châu Văn Sơn (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; Sở Tài chính xác định nhu cầu và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo một số chế độ phụ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 293/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sach địa phương năm 2020; Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; Sở Giáo dục và Đào tạo Tập trung hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 theo các mốc thời gian điều chỉnh năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông năm 2020; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai và thực hiện kịp thời các chính sách liên quan đến người lao động; duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo; triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Ngày mai, Phiên họp sẽ tiếp tục dành thời gian để xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, dự thảo kế hoạch, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Đề cương của các sở, ban, ngành sẽ trình tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh sắp tới.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Hà Giang

Tác giả: Nguyễn Đoan           

 

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường