Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí: Trương Văn Thắng tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp cùng 57 đảng viên chính thức của 5 chi bộ.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Sở Tài chính Chủ trì điều hành hội nghị

Đảng bộ Sở Tài chính hiện có 62 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực, đoàn kết tốt, kỷ luật được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu cao trong công tác tài chính - ngân sách. Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan, luôn bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn của tình hình kinh tế xã hội, để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, các chủ trương quản lý điều hành kinh tế xã hội, thu hút đầu tư  các công trình dự án phát triển kinh tế của tỉnh; phối hợp tốt với các cơ quan sở ngành liên quan đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Giai đoạn 2015-2020, Sở Tài chính đã tham mưu ban hành các cơ chế chính sách: Hàng năm, Sở Tài chính đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐNDtỉnh và các quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Tham mưu với HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 80 văn bản quy phạm pháp luật (50 nghị quyết và 30 quyết định), quy định trong lĩnh vực quản lý tài chính, hướng dẫn kịp thời nhiệm vụ thu chi, quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn. Các văn bản hướng dẫn đã căn cứ quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn của tỉnh; Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều hoàn thành và vượt mức dự toán Bộ Tài chính, HĐND-UBND tỉnh giao.

Nhiệm kỳ qua trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII). Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có chất lượng tại các kỳ sinh hoạt của các chi bộ. Đảng ủy đã thực hiện rà soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức gắn với quy định về chuyển đổi vị trí công tác, nhằm nâng cao tính năng động, sáng tạo chống bảo thủ, trì trệ, đảm bảo nguyên tác, đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực, sở trường. Chỉ đạo các chi bộ, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, công tác hòng chống tham nhũng, lãng phí, tính tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm đảng viên hàng năm…

Đảng ủy tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể CCVC, người lao động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện. Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện "Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" với ngành thực hiện " Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Chỉ đạo các Chi bộ quán triệt và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm, theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện trách nhiệm "Nêu gương" trước tập thể và cán bộ công chức để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức Nâng cao tính chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên, tăng cường vai trò của Chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị.

Qua kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.  "Dân chủ - Đoàn kết - Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ" là chủ đề xuyên suốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Lãnh đạo thực hiện tốt vai trò tham mưu cho tỉnh trong quản lý nhà nước về Tài chính - Ngân sách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu tham gia đại hội biểu quyết thông qua các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đẳng bộ nghiệm kỳ 2020 - 2025

Làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quản lý tốt cán bộ Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi bộ và Đảng bộ, phát huy trí tuệ của các đang viên trong thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao. Giữ vững và phát huy tốt danh hiệu Đảng bộ xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trương Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Văn Thắng Tỉnh Ủy viên, bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ Sở Tài chính trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực bồi dưỡng lý luận, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại buổi đại hội.

Đ/c Trương Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Đảng bộ sở Tài chính nhiệm kỳ VI 2020 - 2025.

Đại biểu tham gia đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025


Thực hiện: Nguyễn Thái Mẫn - Phòng Tin học - Thống kê, Sở Tài chính Hà Giang


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường