Thông báo Thông báo

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch số 15/KH-STC ngày 15/4/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (tải về file PDF)

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường