Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Ngành tài chính đảm bảo thu chi ngân sách cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang năm 2023

Phóng sự (video clip): Ngành tài chính đảm bảo thu chi ngân sách cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang năm 2023

1. Truyền hình Hà Giang: http://hagiangtv.vn/phong-su/202308/nganh-tai-chinh-dam-bao-thu-chi-ngan-sach-cho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-tinh-ngay-2882023-11a69e6/

2. https://drive.google.com/file/d/1j_IekT4WWn9BQuSzLRxhhGovpEhgTROy/view?usp=drive_link

 

3. Trang TTĐT Sở Tài chính: http://stc.hagiang.gov.vn/tin-video?p_p_id=video_player_WAR_video_playerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_video_player_WAR_video_playerportlet_selectedVideoId=2176182


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường