Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Ngành tài chính nỗ lực trong công tác tham mưu 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phóng sự (video clip): Ngành tài chính nỗ lực trong công tác tham mưu 3 chương trình mục tiêu quốc gia

1. Truyền hình Hà Giang: http://hagiangtv.vn/phong-su/202307/so-tai-chinh-tham-muu-hieu-qua-trong-trien-khai-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ngay-2172023-8c76037/?gidzl=8DMrOdr4-1iaphPYSLpz52pDjMzkMAWJPvdZQ6XPf1Lddky_RrcaGsR5xpHkKFHAEiUzPcHif7zFVKF_7m

2. https://drive.google.com/file/d/1RcBUntNA7kz_BSka5_vmd85KrFHiBOKE/view?usp=drive_link

 

3. Trang TTĐT Sở Tài chính: http://stc.hagiang.gov.vn/tin-video?p_p_id=video_player_WAR_video_playerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_video_player_WAR_video_playerportlet_selectedVideoId=2176202


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường