Thông báo Thông báo

Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 18/11/2023 của Sở Tài chính về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá 12 xe ô tô thanh lý

Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 18/11/2023 của Sở Tài chính về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá 12 xe ô tô thanh lý (tải về file PDF) ; Biểu kèm theo (tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường