Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Tập huấn chuẩn hóa dữ liệu phần mềm tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ

    Ngày 14/12/2017, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải đã phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản - Cục Quản lý Công sản tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, chuẩn hóa dữ liệu phần mềm tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho các đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên của các phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế hạ tầng huyện/thành phố, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

Đồng chí Đặng Quốc Toản phát biểu khai mạc hội nghị

    Hội nghị đã nghe các đồng chí Đỗ Hằng - Trưởng phòng CSDL, trực tiếp truyền đạt, phổ biến những vấn đề cơ bản nhất của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư Liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014 quy định bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ và hướng dẫn triển khai việc kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá, hạch toán tài sản hạ tầng giao thông đường bộ cũng như cách thức nhập số liệu, sử dụng phần mềm kiểm kê, hạch toán tài sản. 

    Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Đặng Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Tài chính đề nghị các đơn vị triển khai việc lập danh mục, phân loại, áp giá tài sản hạ tầng đường bộ và nhập dữ liệu vào chương trình phần mềm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ theo đúng quy định và gửi báo cáo về Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính trước ngày 28/02/2017.

Đưa tin: Anh Đức – Phòng QL Giá – Công sản

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường