Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức tích cực thực hiện văn hóa công sở

BHG – Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phục vụ người dân đến giao dịch. Ảnh: Huy Toán

Đối tượng tham gia phong trào là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi đua, đối với các cơ quan, đơn vị phải xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế về văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp; các phong trao phải thiết thực, hiệu quả, hình thức phong phú, bám sát với nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; trang phục gọn gàng, lịch sự; thái độ làm việc tận tụy; tích cực nâng cao trình độ, chuyên môn…

Qua việc tổ chức phong trào thi đua sẽ tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, phát huy tính tự giác, gương mẫu, văn hóa trong ứng xử, giao tiếp, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả trong thực thi công vụ, hoành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian tổ chức phát động thi đua bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2025.

Nguồn Báo Hà Giang

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường